De Medezeggenschapsraad (MR)
  
Meedenken en beslissen op de basisschool van uw kind is belangrijk.
U wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt.
Die medezeggenschap is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
Deze wet zegt dat op elke basisschool een medezeggenschapsraad moet zijn.

Enkele belangrijke taken van de MR zijn:

- Belangenbehartiging van ouders en personeel
- Mede richting geven aan de inhoudelijke kant van het onderwijs
- Het schoolbestuur adviseren en al dan niet instemmen met het beleid
- Bevorderen van een open werksfeer  

De MR bestaat uit 4 ouderleden en 3 teamleden:

Voorzitter:        Saskia Eslhout

                        Saskia Elshout (leerkracht)
                        René verhaegh (leerkracht)
                        Mignonne v/d Valk (leerkracht)                                                           
                        Nilgün Biyik (ouder)    
                        Monique v/d Sande (ouder)
                        Soaud (ouder)Als u, als ouder vragen of opmerkingen heeft, dan kunt U contact opnemen met
een van de MR leden. De MR vergaderingen zijn openbaar. 

MR-regelement.pdf

Laatste notulen:


Mr notulen 3 februari 2016
Mr notulen 18 november 2015
MR notulen 27 mei 2015
MR notulen 4 maart (2).pdf
MR notulen 07-01-2015 definitief.pdf
MR notulen 19-11-2014.pdf
MR notulen 18-09-2014.pdf