10-minutengesprek en leerlingadministratie

16-02-2020
We willen na de gesprekken graag dat u de huidige gegevens checkt.
Beste ouders/verzorgers,

Komende week zijn de oudergesprekken. We verwachten u uiteraard allemaal. Hebt u niets ingevuld dan zal de leerkracht contact met u opnemen.

We krijgen een nieuw leerling-administratie systeem. We willen daarom bij u de gegevens checken.
U krijgt aan het eind van het 10-minutengesprek een uitdraai uit ons huidige systeem met de gegevens over uw kind. We vragen u deze ter plekke te checken en daarna in te leveren bij mij of Marja Arts.
Wij zullen rondlopen om u te ondersteunen wanneer dit nodig is.
Het is handig wanneer u thuis al gegevens verzameld. Denk dan aan telefoonnummers, e-mailadressen enz. Verder vragen wij u het AVG formulier opnieuw in te vullen.

Met vriendelijke groeten,

Rita van der Werf
Directeur